"Melódia domčeka"

Novým projektom sme sa zamerali na zvýšenie a zefektívnenie prezentácie a propagácie pri realizácii vlastných aktivít počas zbierok či predaja výrobkov z našich tvorivých dielní.

Deň rodiny

Rodina je klenot, je základom šťastia, pokoja a spokojnosti. Pri príležitosti medzinárodného dňa rodiny sme už tradične usporiadali oslavy tohto výnimočného dňa. A však v porovnaní s minulými rokmi vyzeral tento deň odlišne.

„Keď vôňa práce prináša radosť“

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v spolupráci so zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. a našim dobrovoľníkom Lukášom Bielikom sme s veľkou radosťou začali realizovať ďalší projekt s názvom „Keď vôňa práce prináša radosť“.

„Hviezdy vidno v noci“

S finančnou podporou Nadácie ČSOB v zamestnaneckom grantovom programe „Zdravie a zdravý životný štýl“ v spolupráci so zamestnankyňou ČSOB, a.s. Luciou Lanščákovou sme sa začiatkom roka pustili do realizácie projektu s názvom „Hviezdy vidno v noci“.