PREDSTAVENIE
AKTIVITY SPONZORI FOTOGALÉRIA 2 % z DANE KONTAKTY

Tlačivá pre zamestnancov k poukázaniu 2% z dane

Aktuálne tlačivá za rok 2012

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (verzia PDF) alebo VYHLÁSENIE (verzia rtf) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb

  Podrobnejšie informácie nájdete na centrálnom portáli neziskových organizácií rozhodni.sk

 

 
Design & Developing by : TRIANS © 2008
Optimalised for Mozilla Firefox 2.0